สถานที่ท่องเที่ยวในอัมพวา

วารี-มนัสเป็นสถานที่พักผ่อน พร้อมสวนดอกไม้สวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตรงกันข้ามกับวิหารคริสต์แม่พระบังเกิด และตลาดเก่า 100 ปี บางนกแขวก อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายดังนี้

ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำริมคลองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม เปิดบริการทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงจนถึง 3 ทุ่ม มีอาหารอร่อยๆ หลากหลายให้เลือกซื้อ และยังมีเพลงฟังจากเสียงตามสายอีกด้วย

อุทยาน ร.2
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในอุทยาน ร.2 มี พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2

วัดอัมพวันเจติยาราม
อยู่ติดกับอุทยาน ร. 2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรูป ศิริโสภาค มหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันฯ เดิมเป็นเรือนที่คุณนาค ใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วิหารแม่พระบังเกิด
ตั้งอยู่ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของศริสตชน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส  เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่สร้างด้วยอิฐเผา ภายในมีภาพของบรรดานักบุญชายหญิง มีรูปปั้น และรูปแกะสลักประดับบานประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา

ล่องเรือชมหิ่งห้อย
นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 – 80 บาท หรือจะเหมาลำไปตกลำละประมาณ 600 บาท